Získajte zľavu

Neodchádzajte! Táto ponuka je obmedzená
Použite kupón na zľavu vo výške 4 €.
Kód: SLEVA4

Tento zľavový kód môžete zadať aj v na detaile nákupného košíka či pri dokončovaní objednávky).
PODMÍNKY ZDE.

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávajícího, ELETUR s.r.o. s místem podnikání Dolní Lukavice 107, 334 01 Přeštice, IČ: 03472329, DIČ: CZ03472329, info@eletur.cz (dále jen „Prodávající“), upravují práva a povinnosti vzniklé mezi Prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“) v souvislosti s koupí zboží na internetových obchodech Prodávajícího ELETUR, APEXIS, PRODEJIPKAMER, SEBURY, ZONEWAY a EONBOOM (dále jen „Internetový obchod“). Internetové obchody jsou dostupné z webové adresy www.eletur.cz, www.apexis.cz, www.prodejipkamer.cz a jejich jazykové mutace www.eletur.sk , www.apexis.sk
  • 1.2. Kupujícím tohoto elektronického obchodu může být  POUZE podnikatel nebo spotřebitel . Vzhledem k platné právní úpravě OP rozlišují, zda je Kupující spotřebitel nebo podnikatel. Prodávající vystupuje jako podnikatel.  Z tohoto důvodu není zboží možné vrátit dle zákona o ochraně spotřebitele a tyto záležitosti se řeší přednostně výměnou za zboží jiné, stejné nebo vyšší hodnoty.
 2. Vymezení pojmů
  • 2.1. V těchto OP mají, kromě pojmů definovaných v čl. 1.1.  výše, následující slova a výrazy význam u nich uvedený:
  • a) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • b) „Objednávka“ znamená závazné přijetí návrhu na koupi konkrétního Zboží učiněné Kupujícím na internetovém obchodě. Objednávka určuje zejména druh Zboží, kupní cenu, způsob úhrady kupní ceny a způsob dopravy Zboží včetně nákladů na dopravu a balení Zboží;
  • c) „Smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, jejímž předmětem je koupě Zboží;
  • d) „Smluvní“ strana " znamená jednotlivé smluvní strany Smlouvy, a to podle okolností buď Prodávajícího a/nebo Kupujícího;
  • e)„ Zboží “ znamená věci nabízené Prodávajícím na Internetovém obchodě k prodeji zákazníkům.
  • 2.2. Podnikatelem je každá osoba, která naplňuje definici uvedenou v § 420 a násl. Občanského zákoníku, zejména jsou podnikatelem všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle zákona.
  • 2.3. Spotřebitelem je dle § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pro vyloučení pochybností se má za to, že pokud Kupující v Objednávce vyplní své identifikační číslo, a/nebo daňové identifikační číslo, pak Smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti a je pro účely Smlouvy podnikatelem.
 3. Objednávka, uzavření Smlouvy
  • 3.1. Prodávající nabízí k prodeji pouze Zboží uveřejněné na Internetovém obchodě. Uveřejnění Zboží na Internetovém obchodě ze strany Prodávajícího je návrhem na uzavření Smlouvy za podmínek stanovených těmito OP, přičemž označení Zboží, jeho vlastností a kupní cena jsou uvedeny v detailním popisu Zboží na příslušné webové stránce Internetového obchodu. Návrh na uzavření Smlouvy je Prodávajícím učiněn s výhradou vyčerpání zásob dotčeného Zboží (vyprodání skladových zásob) nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit (např. Zboží se již nevyrábí).
  • 3.2. Kupní cena Zboží je na Internetovém obchodě uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a bez DPH. Kupní cena je uvedena včetně všech souvisejících daní a poplatků. Kupující bere na vědomí, že ke kupní ceně budou účtovány náklady na dopravu ve výši dle zvoleného způsobu dopravy a případný poplatek za malou Objednávku za podmínek dle čl. 4.5. Náklady na dopravu budou Kupujícímu sděleny před odesláním Objednávky v nákupním košíku.
  • 3.3. V případě zájmu o koupi vloží Kupující požadované Zboží do nákupního košíku na Internetovém obchodě. Kupující je oprávněn měnit obsah nákupního košíku až do okamžiku odeslání Objednávky.
  • 3.4. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem odeslání řádně vyplněné Objednávky Kupujícím na Internetovém obchodě, není-li v těchto OP dále stanoveno jinak (viz čl. 4.2.1). Přijetí Objednávky, tj. uzavření Smlouvy, Prodávající neprodleně Kupujícímu potvrdí, a to na emailovou adresu uvedenou v Objednávce. Potvrzení přijetí Objednávky má pouze informativní charakter a nemá vliv na platnost uzavřené Smlouvy. Objednávky přijaté Prodávajícím v pracovní dny po 16:00 hod., o víkendu nebo během dnů pracovního klidu, budou Prodávajícím vyřízeny následující pracovní den.
  • 3.5. Kupující je povinen uvádět v Objednávce pouze správné, pravdipé a úplné údaje. Kupující je oprávněn měnit údaje uvedené v Objednávce do okamžiku jejího odeslání. K odeslání Objednávky dochází stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“.
  • 3.6. Veškeré Objednávky podané prostřednictvím Internetového obchodu jsou pro Kupujícího závazné. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí. OP ve znění platném ke dni odeslání Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Objednávkový formulář a platné znění OP jsou Kupujícímu zaslány v rámci potvrzení Objednávky dle čl. 3.4.
  • 3.7. Na základě uzavřené Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží uvedené v Objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží, a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu stanovenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit náklady spojené s balením a zasláním Zboží ve stanovené výši, a to v závislosti na jím zvoleném druhu dopravy.
  • 3.8. Kupující souhlasí s tím, že pro uzavření Smlouvy mohou být použity komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefon) hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající v této souvislosti neúčtuje žádné poplatky.
  • 3.9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho úplným zaplacením.
 4. Platební a dodací podmínky
  • 4.1. Místem dodání Zboží je adresa uvedená Kupujícím v Objednávce.
  • 4.1.1. Informačního oznámení k EET:  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • 4.2. Prodávající umožňuje tyto způsoby platby, pro které platí následující podmínky:
  • 4.2.1. Platba v hotovosti V případě uvedení požadavku na hotovostní platbu je Objednávka považována pouze za rezervaci a jejím odesláním nedochází k uzavření Smlouvy. Potvrzení Objednávky je pak potvrzením rezervace Zboží. Smlouva je uzavřena poté, co si Kupující zboží prohlédne, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti Zboží, a potvrdí uzavření Smlouvy převzetím Zboží a zaplacením kupní ceny.
   O tom, že je Zboží připraveno k vyzvednutí, bude Kupující předem informován emailem. Zboží lze vyzvednout v obchodních prostorech Prodávajícího na adrese Dolní Lukavice 107 (areál pily), 334 44 Dolní Lukavice, a to  pouze na základě předchozí telefonické dohody s Prodávajícím, tel. č. 721 229 084.
   Platba bude Kupujícím provedena při osobním převzetí Zboží ve skladu Prodávajícího.
  • 4.2.2. Bankovním převodem Platba bude Kupujícím provedena po uzavření Smlouvy na bankovní účet Prodávajícího. Po ověření Objednávky budou Kupujícímu na jeho emailovou adresu zaslány pokyny pro provedení platby. Kupující je povinen zaplatit Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení pokynů k platbě.
   Prodávající odešle Zboží zvoleným způsobem (Česká pošta, PPL) do 3 (tří) pracovních dnů od zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Za zaplacení se považuje připsání celé částky na bankovní účet Prodávajícího.
  • 4.2.3. Na dobírku Zboží bude odesláno zvoleným způsobem (Česká pošta, PPL) do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Kupující provede platbu u zvoleného dopravce.
  • 4.2.4.  Platba přes Paypal Při zvolení platby přes systém Paypal bude Kupující po odeslání Objednávky automaticky přesměrován na platební portál k provedení platby.
   Prodávající odešle Zboží zvoleným způsobem (Česká pošta, PPL) do 3 (tří) pracovních dnů od zaplacení kupní ceny a ceny dopravy. Za zaplacení se považuje připsání celé částky na účet Paypal Prodávajícího.
  • 4.2.5. Dovoz Prodávajícím Platba bude Kupujícím provedena v hotovosti při osobním převzetí Zboží. Termín dovozu bude dohodnut inpiduálně mezi Prodávajícím a Kupujícím.
   Upozorňujeme, že při volbě dovozu Zboží Prodávajícím se nejedná o standardní způsob dopravy Zboží. Dovoz Zboží Prodávajícím je nadstandardní službou, která je zpoplatněna, po jejím provedení vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení její ceny. Kupujícímu tudíž nevzniká nárok na vrácení nákladů na dopravu v případě pozdějšího uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen cenu dopravy uhradit vždy, a to i v případech, kdy v souladu s těmito OP nebo zákonem od Smlouvy odstoupí.
  • 4.3. Společná ustanovení k dodání Zboží: Uvedené doby odeslání Zboží jsou pouze orientační a vztahují se na Zboží, které je skladem. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedodržení doby odeslání. V případě, že Zboží není skladem (Kupující je na tuto skutečnost předem upozorněn v nákupním košíku), bude dodací lhůta Prodávajícím upřesněna po odeslání Objednávky, případně sdělena na vyžádání Kupujícího.
   Má-li Prodávající dle zvoleného způsobu dopravy Zboží odeslat, pak je povinnost odevzdat Zboží splněna předáním prvnímu dopravci, je-li Kupující podnikatel, a předáním ze strany dopravce Kupujícímu, je-li Kupující spotřebitel.
   Není-li výslovně stanoveno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží tak, jak je obvyklé, a to způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem zajistí Prodávající Zboží pro přepravu.
   Daňový doklad obsahující náležitosti dle zákona obdrží Kupující při převzetí Zboží. V případě platby kartou či přes platební systém GoPay či PayPal obrží Kupující  doklad e-mailem s potvrzením objednávky ihned po zaplacení.
   Je-li dodáno větší množství Zboží, než bylo ujednáno, není Smlouva na přebytečné množství uzavřena a Kupující má povinnost vrátit přebytečné množství Zboží zpět Prodávajícímu na náklady Prodávajícího.
   Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží, má Prodávající právo Zboží na účet Kupujícího prodat, a to po předchozím upozornění a poté, co Kupujícímu poskytnul dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí Zboží. To platí i v případě, že je Kupující v prodlení s placením, kterým je předání Zboží podmíněno.
  • 4.4. Pokyny pro převzetí zásilky Zboží při odeslání Prodávajícím Před převzetím zásilku Zboží zkontrolujte!  Zejména zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud bude obal poškozen, trvejte na rozbalení zásilky a kontrole Zboží ještě před jeho převzetím.  V případě poškozeného obsahu zásilky (poškozeného Zboží) zásilku nepřebírejte!
   Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení, tj. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohů balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na Zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky či jejímu možnému poškození během přepravy,  oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči . Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu doručovaného balíku a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.
  • 4.5. Poplatek za malou objednávku V případě, že je předmětem Objednávky Zboží s cenou nepřevyšující v souhrnu 800 (osm set) Kč s DPH, účtuje Prodávající k ceně Objednávky manipulační poplatek za její vyřízení a zpracování ve výši 165 (sto šedesát pět) Kč bez DPH (199,65Kč s DPH). 
 5. Odpovědnost za vady a za ÚJMU
  • 5.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení dle Smlouvy. Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží nebo množstevní vady.
  • 5.2. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží. Stejný následek má, pokud Kupující Zboží nepřevezme, ačkoliv mu Prodávající umožnil se Zbožím nakládat.
  • 5.3. Právo Kupujícího z vad Zboží zakládá vada, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího z vad Zboží vzniká i v případě vad, které Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  • 5.4. Zvláštní ustanovení o prodeji Zboží spotřebiteli:
  • 5.4.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc (Zboží) při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
  • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 5.4.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. To neplatí:
  • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  • d) vyplývá-li to z povahy věci.
  • 5.5 Zvláštní ustanovení o prodeji Zboží podnikateli:
  • 5.5.1. Záruka je poskytována v délce uvedené na záručním listu Zboží. Záruka se nevztahuje na žárovky/LED diody do IR lamp, vady způsobené běžným opotřebováním (vysvícené obrazovky monitorů, mechanické části polohovacích jednotek, mechanické části PTZ  (pohyblivých) kamer, opotřebované aktivní elektrody paralyzérů apod.). Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, používáním Zboží v extrémních podmínkách (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), působením chemických a mechanických vlivů prostředí (přírodní živly), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN, zanedbáním péče o Zboží, nedodržením montážních standardů. Záruka se také nevztahuje na Zboží, které bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, provedením nekvalifikovaného zásahu, či změnou parametrů. Dále se záruka nevztahuje na Zboží, které bylo upravováno Kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy. Zboží, které je určeno k odborné montáži (CCTV kamerové systémy, CCTV kamery, CCTV příslušenství, GSM alarmy, příslušenství k alarmům), musí být instalovány odbornou firmou s koncesí na montáže EZS.
  • 5.5.2. Záruka u Zboží vyžadující odbornou montáž: Kupujícím, kteří pořizují Zboží pro účely jeho další dodávky spotřebitelům a jsou specializovanou montážní firmou (koncese na montáže EZS), poskytuje Prodávající záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Poskytnutí záruky je vždy podmíněno předáním záručního listu ze strany Prodávajícího. V ostatních případech poskytuje Prodávající záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců pouze v případě, že Kupující doloží odbornou montáž Zboží firmou s koncesí na montáž EZS.
  • 5.5.3. Záruka při montáži Zboží Prodávajícím: V případě, že je montáž Zboží provedena Prodávajícím (na základě předchozí dohody s Kupujícím), poskytuje Prodávající záruku v délce 36 (třicet šest) měsíců na montážní práce a záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců na materiál včetně Zboží.
  • 5.6. Práva z vad Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího dle čl. 6. těchto OP (reklamační řád). Práva z vadného plnění však Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • 5.7. Odpovědnost za újmu se řídí ustanoveními všeobecně závazných platných právních předpisů. V případě, že je Kupujícím podnikatel, sjednávají Smluvní stany ve smyslu § 2898 Občanského zákoníku a za podmínek v něm uvedených následující omezení práva na náhradu újmy: Právo na náhradu újmy je omezeno do výše kupní ceny Zboží dle Smlouvy.
  • 5.8. Prodávající není odpovědný za škody způsobené:
  • a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním Zboží;
  • b) uvedením nesprávných údajů ze strany Kupujícího v Objednávce;
  • c) vlivy, které Prodávající nemohl ovlivnit (včetně fyzikálních vlivů), tj. okolnostmi vyšší moci.
  • 5.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • 5.10. Kupující odpovídá za správnost, pravpost a úplnost údajů, které vyplnil v Objednávce a/nebo v registračním formuláři ke zřízení uživatelského účtu. Prodávající má za to, že údaje uvedené Kupujícím v Objednávce nebo registračním formuláři jsou správné, pravpé a úplné. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, lživých či neúplných údajů ze strany Kupujícího.
 6. Reklamace (reklamační řád)
  • 6.1. Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, a to buď písemně na reklamačním formuláři, nebo osobně pouze po předchozí dohodě s Prodávajícím (bude rovněž vyplněn reklamační formulář). Kupující je povinen reklamační formulář vyplnit pravdivě a podepsat. Následně zašle tento formulář spolu se zbožím poštou na adresu Prodávajícího.
   Reklamační formulář je ke stažení ZDE případně je možné vyplnit ONLINE ZDE.
  • 6.2. Prodávající přijímá k reklamaci pouze Zboží jím skutečně prodané. Koupi Zboží od Prodávajícího je Kupující při reklamaci povinen doložit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Bez předložení reklamovaného Zboží k posouzení není reklamace řádně uplatněna a Prodávající není povinen se jí zabývat.
  • 6.3. Uplatní-li Kupující řádně své právo z vad plnění (vyplnění reklamačního formuláře a předložení reklamovaného Zboží), potvrdí mu Prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.Zboží je nutné předávat nezaheslované.
  • 6.4. Práva z vadného plnění - spotřebitel:
   Dle povahy vady má Kupující (spotřebitel) ve vztahu k Prodávajícímu tyto nároky:
  • a) Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti. Pokud vada představuje ze strany Prodávajícího podstatné porušení Smlouvy, může Kupující od Smlouvy odstoupit.
  • b) Pokud Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nového Zboží, výměnu vadné součásti nebo právo od Smlouvy odstoupit.
  • c) Pokud Kupující neuplatnil své právo (vzniklo-li) od Smlouvy odstoupit, požadovat výměnu Zboží nebo jeho součásti, nebo opravu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • d) V případě opakované neuznané reklamační závady mohou být účtovány náklady spojené se zjištěním a analýzou závady.
  • e) V případě zamítnuté reklamace, pokud se po dobu předání produktu do servisu žádná vada zboží neprojeví, reklamující bere na vědomí, že se nejedná o opravu produktu.
  • 6.5. Práva z vadného plnění - podnikatel:
   Dle povahy vady má Kupující (podnikatel) ve vztahu k Prodávajícímu tyto nároky:
  • a) Pokud vada znamená nepodstatné porušení Smlouvy (odstranitelné vady, drobné vady nebránící podstatně užití Zboží) má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • b) Pokud vada znamená podstatné porušení Smlouvy (neodstranitelné vady, vady podstatně bránící užití Zboží, větší množství vad), má Kupující právo na dodání nového Zboží, opravu Zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy. Kupující musí sdělit svůj nárok při reklamaci vady nebo nejpozději do 3 (tří) dnů poté, jinak má pouze práva dle písm. (a) výše.
   Pokud Prodávající vady neodstraní, může Kupující žádat slevu z ceny nebo od Smlouvy odstoupit.
   Zjistí-li u Kupující vadu Zboží, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě osobního převzetí musí Kupující zjevné vady oznámit nejpozději při převzetí Zboží. V případě doručení Zboží přepravcem musí Kupující oznámit zjevné vady nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí Zboží. Skryté vady oznámí Kupující nejpozději do 3 (tří) dnů od jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od převzetí Zboží. Neoznámí-li Kupující vady ve výše uvedených lhůtách, ztrácí právo takové vady reklamovat.
   Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Zboží pouze do výše kupní ceny Zboží, viz čl. 5.7 těchto OP.
  • 6.6. Jestliže si věc Kupující, kterou Prodejci svěřil za účelem provedení opravy, reklamace, úpravy či údržby, nevyzvednete v termínu dokončení služby či reklamace, a ani Prodejci za službu nezaplatíte (nebo reklamace - zdarma), dostáváte se ohledně vaší části závazku ze smlouvy o dílo do prodlení. Prodejce tímto informuje, že zboží, po urgenci, když si věc nevyzvednete ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce nevyzvednete, zboží prodá nebo ekologicky zlikviduje. V této situaci se může podnikatel rozhodnout, že vaši věc prodá. Pokud zboží i přes urgenci nevyzvednete, je prodejce ze zákona a v zákonných mantinelech oprávněn Vaše nevyzvednuté zboží prodat nebo zlikvidovat.
 7. Ukončení Smlouvy
  • 7.1. Smlouvu lze ukončit:
  • a) na základě dohody Smluvních stran. Na základě žádosti Kupujícího lze Smlouvu ukončit pouze do okamžiku odeslání Zboží;
  • b) odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto OP. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
  • 7.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  • a) v případě, že se mu nepodařilo ověřit Objednávku, tj. Kupujícím byly v Objednávce uvedeny nesprávné nebo neúplné údaje;
  • b) v případě podstatného porušení Smlouvy Kupujícím;
  • c) Kupující nesplňuje zákonné požadavky pro prodej Zboží v případě, že jsou takové podmínky zákonem stanoveny;
  • d) Zboží se již nevyrábí nebo neprodává a v případě náhlého vyprodání skladových zásob Zboží.
  • 7.3. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím se, kromě případů stanovených zákonem nebo na jiném místě těchto OP, považuje:
  • a) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny;
  • b) prodlení Kupujícího s převzetím Zboží poté, co byl Prodávajícím k převzetí vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k převzetí;
  • c) poskytnutí nesprávných, lživých nebo neúplných údajů v Objednávce nebo registračním formuláři.
  • 7.4. Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem
   Kupující (spotřebitel) je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo od převzetí Zboží, podle toho, co nastane později. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Prodávajícímu. V takovém případě Prodávajícímu zašle nebo po předchozí dohodě předá Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující. Zboží je nutné vracet nepoškozené zákazníkem, nezaheslované. Nejlépe vyresetované do továrního nastavení. Zaslání nejlépe prostřednictvím České pošty, PPL, DPD , u ostatních dopravců nemůžeme garantovat převzetí mimo obvyklou pracovní dobu.
   Odstoupení od Smlouvy musí Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1.1. OP. K tomu může použít vzorový formulář, který je přílohou č. 1 těchto OP. 
   Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu a včetně případných nákladů na dopravu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení stejným způsobem, jako je přijal, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu na svůj náklad odeslal. Pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy, vrátí Prodávající Kupujícímu pouze náklady odpovídající tomuto nejlevnějšímu způsobu dopravy. Zasílat na adresu ELETUR s.r.o., Dolní Lukavice 107, 334 44 Dolní Lukavice
   Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží nepoškozené, nepoužité a včetně všech součástí a příslušenství (např. návod k obsluze). Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
   Služba - Poplatek za malou objednávku se v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem vrací.
   Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy:
  • a) pokud je předmětem dodávka Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  • b) pokud je předmětem dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • c) pokud je předmětem dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • d) pokud je předmětem dodávka Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • e) pokud je předmětem dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.
 8. Ochrana osobních údajů a soukromí
  • 8.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se pouze na fyzické osoby.
  • 8.2. Prodávající je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Kupujícím a/nebo o zástupcích Kupujícího, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících a vedení evidence Kupujících a jejich zákaznických účtů. Pro tyto účely Prodávající zpracovává zejména následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje o bankovním spojení (dále společně jako „osobní údaje“).
  • 8.3. Kupující může udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účetly nabízení produltů a služeb pro marketingové a obchodní účely (tzv. zasílání novinek / newsletterů). Kupující může udělit souhlas při registraci zákaznického účtu či v sekci Novinky dostupné po přihlášení. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu či telefonního čísla uvedeného na této stránce, či využitím sekce Novinky dostupné po přihlášení.
  • 8.4. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Kupujícím Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
  • 8.5. Prodávající může při návštěvě Internetového obchodu ukládat na počítač Kupujícího tzv. „cookies“ za účelem zlepšení procesu nákupu a kvality služeb. Kupující s ukládáním „cookies“ souhlasí. Kupující může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
  • 8.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že telefonické hovory s Prodávajícím mohou být monitorovány a nahrávány, a to za účelem zkvalitňování služeb, vyřizování Objednávek a reklamačního řízení.
  • 8.7. Předávání osobních údajů. Provozovatel Internetového obchodu je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.
  • 8.8. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o výpis či výmaz osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu či telefonního čísla uvedeného na této stránce.
  • 8.9. Prodávající tímto informuje své zákazníky o tom, že má zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním výše uvedeného cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o [využitých službách / zakoupených produktech]). Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb.Za účelem plnění tohoto cíle Vám po využití našich služeb / zakoupení našich produktů zašleme na Vaši adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme. Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buďto na e-mail [e-mailová adresa], případně postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.
 9. Další práva a povinnosti
  • 9.1. Prodávající dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že
  • a) uzavřená Smlouva u něj bude archivována v elektronické podobě (elektronická Objednávka v objednávkovém systému Prodávajícího). Kupující má přístup ke svým Objednávkám prostřednictvím uživatelského účtu pouze v případě, že si jej zřídí (registrovaní zákazníci);
  • b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Požadavek Kupujícího na uzavření Smlouvy v jiném jazyce bude řešen individuálně;
  • c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 3 OP, tj. odesláním Objednávky po jejím řádném vyplnění ve webovém rozhraní Internetové obchodu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“;
  • d) Prodávající není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.
  • 9.2. Prodávající umožňuje zákazníkům zřízení uživatelského účtu na Internetovém obchodě. Ke zřízení uživatelského účtu dojde registrací uživatele na webové stránce obchodu prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře. Uživatel je povinen v registraci uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Odesláním registračního formuláře uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí. Registrovaný uživatel je pro účely těchto OP považován za Kupujícího a vztahují se na něj přiměřeně veškerá práva a povinnosti v těchto OP stanovená.
  • 9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů. Kupující je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
  • 9.4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet v případech, které jsou považovány za podstatné porušení Smlouvy dle těchto OP.
 10. Závěrečná ustanovení
  • 10.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pokud je Kupujícím spotřebitel, aplikuje se též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 10.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.
  • 10.3. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany nepostoupí ani nepřevedou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit do podoby cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení.
  • 10.4. V souladu s § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku Kupující uzavřením Smlouvy prohlašuje, že:
  • a) se vzdává práva dle § 1793 Občanského zákoníku, tj. zejména práva požadovat zrušení Smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle § 1793 Občanského zákoníku;
  • b) je si vědom poskytovaného plnění dle Smlouvy, cenu za plnění Smlouvy považuje za přiměřenou a úměrnou a s plněním za dohodnutou cenu souhlasí, a to včetně případného poplatku za malou Objednávku dle čl. 4.5. OP. Pokud je Kupující spotřebitel, pak uzavřením Smlouvy dává ve smyslu § 1817 Občanského zákoníku souhlas se zaplacením poplatku za malou Objednávku, jsou-li splněny podmínky pro její účtování..
  • 10.5. Kupující uzavřením Smlouvy potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy mu byly ve smyslu § 1728 Občanského zákoníku sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od Prodávajícího žádné další informace.
  • 10.6. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran.
  • 10.7. Smluvní strany se dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.
  • 10.8. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto OP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto OP.
  • 10.9. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle sídla Prodávajícího.
  • 10.10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,  Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Houškova 661/33 326 00 Plzeň, Telefon: +420 377 323 596, www.coi.cz. Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách.

  

Datum poslední aktualizace: 18. března 2020.

 

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Prodávajícímu zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

ELETUR s.r.o. – Ing. Václav Turek

Dolní Lukavice 107, 334 01 Přeštice

email: info@eletur.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 • popis zboží(*):
 • datum objednání(*)/datum obdržení(*):
 • jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
 • adresa spotřebitele/spotřebitelů:
 • datum:


…………………………………………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů(*)

(Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

symbol pro zpětný odběr elektozařízení

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, vizhttps://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík.
 • v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Obvyklá pracovní doba je PO-ST-PÁ: 7:00 - 12:00.